Locţiitor al comandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă "General Eremia Grigorescu"

Colonel dr.ing. Aurel IACOBESCU

Locul naşterii :

Data naşterii: 5 aprilie 1963;

Situa ţia familială :
     •  căsătorit, un copil;

Studii şi cursuri de specialitate :

 • Absolvent al Academiei Tehnice Militare, Facultatea de mecanică, Secţia artilerie şi rachete Bucureşti, promoţia 1986;
 • Absolvent al Facultăţii de Drept „Simion Bărnuţiu”/Universitatea ”Lucian Blaga” , Sibiu, 1996;
 • Absolvent al Facultăţii de inginerie “Hermann Oberth”/Universitatea „Lucian Blaga” , Sibiu, 2001, doctor inginer în domeniul motoarelor -rachetă ;
 • Absolvent al Cursului privind managementul datelor şi informaţiilor speciale NATO la Centrul Operaţional pentru Perfecţionarea Pregătirii Informative din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, 2005;
 • Absolvent a l Academiei de Razboi din Vyskov/R. Cehă, Instruire privind “British Military Advisory and Training Team” 2005;
 • Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate/Universitatea ”Lucian Blaga ”, Sibiu, 2010, Master/diplomă Diplomaţia Apărării ;
 • Absolvent al Cursului de limbă engleză şi franceză în cadrul Universităţii Libere din Bruxelles „ VUB BXL , 2010 ;
 • Absolvent al Cursului CSDP Orientation Seminar with a focus on EU-ASEAN relations , 2016;
 • Absolvent al Cursului EU's Civilian and Military Capability Development, 2016;
 • Absolvent al Cursului ESDC basic - Security Sector Reform, 2016;
 • Absolvent al Cursului European Armament Co-operation Awareness Level, 2016;
 • Absolvent al Cursului Addressing External Crisis: EU Civil-Military Coordination, 2016:

Activitate profesională :

•  16.09.1986 - 01.01.1996 - Lector Şef/Secţia Artilerie Terestră la Şcoala de Aplicaţie pentru Maiştii Militari şi Subofiţeri „Gheorghe Lazăr” la Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Antiaeriană „Ioan Vodă” ;

•  01.01.1996 - 31.04.2004 - Lector universitar/Catedra Discipline Tehnice la Academia Forţelor Terestre, Sibiu;

•  31.04.2004 - 01.09.2005 - Ofiţer specialist - Secţia dezvoltare şi reglementare în arma Artilerie Terestră la Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu;

•  01.09.2005 - 27.03.2007 - Şef Birou Standardizare şi Lecţii Învăţate la Centrul de pregătire pentru Artilerie Terestră şi Antiaeriană „Ioan Vodă”, Sibiu ;

•  19.01.2006 - 28.07.2006 - Ofiţer de Legătură (LNO) şi Senior National Reprezentative (SNR) la Comandamentul Diviziei Multinaţionale de Sud-Est - MND(SE), Basrah, Iraq;

•  27.03.2007 – 15.09.2007 - Ofiţer analist – Secţia de Analiză Politico-Militară/Direcţia Cooperare Internaţională în Domeniul Apărării în cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare ;

•  15.09.2007 – 15.09.2010 - Consilier pentru Apărare – Secţiunea de Apărare/Delegaţia Permanentă a României la NATO ;

•  15.09.2010 – 15.08.2013 - Şef de cabinet la locţiitorul pentru resurse al şefului SMG în cadrul Statului Major General ;

•  15.08.2013 – 01.12.2016 - Şef birou ofiţeri de stat major UE - Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE

•  01.12.2016 – prezent – Locţiitor al comandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” .

Experienţă în mediul internaţional :

•  Ofiţer de Legătură (LNO) şi Senior National Reprezentative (SNR) la Comandamentul Diviziei Multinaţionale de Sud-Est - MND(SE), Basrah, Iraq;

•  Consilier pentru Apărare – Secţiunea de Apărare/Delegaţia Permanentă a României la NATO ;

•  Şef birou ofiţeri de stat major UE - Reprezentanţa Militară a României la NATO şi UE

Distincţii şi decoraţii :

•  Insigna de participant la misiuni în străinătate ;

•  Semnul onorific “ În serviciul Armatei ” pentru ofiţeri, pentru 15, 20 şi 25 ani de activitate ;

•  Titlul onorific de “Militar Veteran” pentru militari.

Aptitudini de competen ţe sociale şi organizatorice :

•  comunicativ, sociabil, abilitatea de a lucra în echipă, flexibilitate şi analiză în gândire;

•  capacitate de coordonare, gestionare şi conducere a activităţilor încredinţate/specifice;

•  Abilitatea de redactare a unor documente; utilizarea calculatorului – redactare texte, tabele, prezentări, baze de date, internet, intranet, e-mail, Office (Word, Excel, Power Point), Adobe, Outlook, Internet Explorer.

Limbi str ăine cunoscute : .

•  limba Engleza – Stanag 3.2.3.3

•  limba Franceză – Stanag 2.2.2.2