MISIUNE

MISIUNEA DE BAZA
A ŞCOLII DE APLICAŢIE PENTRU UNITĂŢI DE SPRIJIN DE LUPTĂ
“General Eremia Grigorescu“

        
    Continuarea, la înalte standarde de calitate, în cooperare cu academiile categoriilor de forţe ale armatei, şcolile de maiştri militari şi subofiţeri ale acestora, precum şi cu alteinstituţii militare de învăţământ, a procesului de formare şi dezvoltare profesională în armă a personalului militar în activitate şi în rezervă capabil să asigure, potrivit funcţiilor pentru care se pregăteşte, managementul îndeplinirii misiuniilor specifice în timp de pace, în situaţii de criză şi la război, pe teritoriul naţional sau în cadrul structurilor multinaţionale.