LA MULTI ANI ŞCOLII DE APLICAŢIE PENTRU UNITĂŢI DE SPRIJIN DE LUPTĂ „ GENERAL EREMIA GRIGORESCU ”

         01 August 2017, s-au împlinit 12 ani de când, prin Ordinului ministrului apărării naţionale nr. MS 74 din 28.04.2005, la data de 01.08.2005 Şcoala de Aplicaţie pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „Ioan Vodă” se reorganiza în Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „Ioan Vodă”, structură care avea în compunere la acea vreme 5 Centre de pregătire ale armelor. Patru luni mai târziu, la 24.11.2008, Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă i s-a acordat deosebita onoare de a purta ca denumire onorifică numele eroului care la Mărăşeşti a scris cu litere de sânge „ Pe aici nu se trece !” – General Eremia Grigorescu. În timpul care s-a scurs de la înfiinţare până azi, şcoala s-a adaptat continuelor schimbări generate de numeroasele restructurări şi transformări ale armatei, ajungând ca în acest moment să aibă în compunerea sa, 2 Centre de Instruire .
      Marţi 01 august 2017, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „ General Eremia Grigorescu” a îmbracat haine de sărbătoare pentru a cinsti aşa cum se cuvine cei 12 ani de existenţă .
      Cuvântul de deschidere a fost rostit de col. dr. ing. Aurel Iacobescu: “ Deşi a trecut printr-o serie de transformări şi reorganizări impuse de necesităţile şi oportunităţile vremurilor, de-a lungul anilor Şcoala de Aplicaţie a format cadre militare de nădejde, a pregătit prin cursuri de formare, cursuri de carieră şi cursuri de perfecţionare/ specializare numeroşi ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri şi a instruit numeroase serii de soldaţi şi gradaţi profesionişti .
      La aniversarea celor 12 ani de existenţă, personal consider că, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi Sprijin de Luptă „General Eremia Grigorescu” reprezintă una dintre cele mai prestigioase instituţii militare de învăţământ din Armata României, cu o comandă fermă şi competentă şi un corp didactic capabil să desfăşoare un învăţământ modern, ştiinţific, în concordanţă cu cerinţele actuale .
      Adresez mulţumiri tuturor pentru că sunteţi alături de noi la acest ceas aniversar. ” .
     Au fost prezentate teme privind evoluţia şcolilor de aplicaţie şi personalitatea marcantă a istoriei militare româneşti, Gl. Eremia Grigorescu. Au rostit alocuţiuni, cu prilejul acestui moment aniversar, general maior (r.) prof.univ.dr. Eugen Popescu, colonel (r.) prof.univ. dr. Gheorghe Bichicean, colonel (r.) prof.univ.dr. Mircea Cosma, colonel (r.)prof.univ.dr. Alexandru Baboş si colonel Florian Ciocan.
      A urmat festivitatea de avansare în grad pentru câteva cadre din cadrul Şcolii de Aplicaţie şi a Centrului de Instruire din compunere.
     Evenimentul aniversar s-a bucurat de prezenţa atât a reprezentanţilor învăţământului militar sibian, ai centrelor şi bazelor de instruire subordonate SAUSL „General Eremia Grigorescu”, ai structurilor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cât şi a autorităţilor locale şi judeţene, reprezentanţi ai mediului academic, cadre militare în rezervă şi retragere, prieteni ai acestei instituţii de învăţământ militar emblematice pentru Sibiu şi Armata României.