SIMPOZIONUL CU TEMA: ,, ACŢIUNI ALE ARMATEI ROMÂNE CU SEMNIFICAŢIE DEOSEBITĂ PENTRU
DESFĂŞURAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL”

        Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă ,,General Eremia Grigorescu”, împreună cu Asociaţiunea ASTRA - Secţiunea Militară, Universitatea ,,Lucian Blaga” şi Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” a organizat în data de 19 iunie, simpozionul cu tema: ,, Acţiuni ale armatei române cu semnificaţie deosebită pentru desfăşurarea primului război mondial” .
       Au fost prezentate următoarele comunicări:
       1. Consideraţii privind contextul, cauzele, caracteristicile şi implicaţiile primului război mondial , colonel dr. ing. Aurel IACOBESCU, locţiitorul comandantului Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă ,, General Eremia Grigorescu ;
      2. Bătălia frontierelor – începutul acţiunilor militare pe frontul vest - european în primul război mondial, colonel Florian CIOCAN, Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu”;
       3. Restructurarea armatei române după campania anului 1916, dr. Toma - Cosmin ROMAN, Academia Forţelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” ;
       4. Campaniile armatei române în vara anului 1917, lect. univ. dr. Radu RACOVIŢAN, Universitatea ,,Lucian Blaga”;
       5. Comandanţi militari români reprezentativi pentru îndeplinirea misiunilor armatei române pe timpul campaniilor purtate de aceasta în timpul primului război mondial, colonel (r.) prof. univ. dr. Mircea COSMA, preşedinte Secţiunea Militară a Asociaţiunii ASTRA.