OBIECTIVE

- PE LINIE DE INVATAMANT

- perfectionarea sistemului de conducere si a stilului de lucru pentru cresterea calitativa a procesului instructiv - educativ planificat si desfasurat in cadrul centrului de instruire;
- imbunatatirea modelului absolventului cursurilor ce se desfasoara C.I.A.T.A.A. pe baza a ceea ce trebuie sa fie, sa stie si sa faca in scopul realizarii competentelor de conducator, specialist militar, educator si cetatean, in vederea indeplinirii la un nivel calitativ superior a atributiilor functionale;
- intocmirea documentelor de planificare, organizare, conducere, control, evaluare si evidenta a procesului instructiv-educativ care sa permita indeplinirea obiectivelor la un nivel calitativ superior;

- PE LINIE DE INSTRUCTIE

- asigurarea conditiilor optime de echipare, cazare, hranire, igiena personala pentru sgp. aflati la pregatire in B.Inst.Asg.Inv. / CIATAA;
- asigurarea bazei materiale a instructiei si invatamantului in CIATAA;
- elaborarii si aplicarii unitare a PII;
- elaborarii si aplicarii unitare a programelor de instructie pentru modulul instructiei individuale de baza si pentru modelul instructiei individuale de specialitate.

- PE LINIE DE REGLEMENTARI IN ARMA, STANDARDIZARE SI LECTII INVATATE

- elaborarea manualelor si instructiunilor specifice armelor artilerie terestra si artilerie antiaeriana pana la nivel batalion;
- analizarea, acceptarea, implementarea si folosirea standardelor in procesul de invatamant si instructie din CIATAA;
- sintetizarea si valorificarea experientei acumulate in procesul de instruire si in alte activitati desfasurate de unitatile si subunitatile de artilerie terestra si aparare antiaerina din cadrul Fortelor Terestre.
- culegerea, sintetizarea si inaintarea lectiilor identificate;
- participarea efectiva cu personal la cercetarea stiintifica-aplicativa organizata, atat la nivelul centrului si scolii, cat si al Statului Major al Fortelor Terestre.